ASi – Timeregnskap

Et program for å holde full oversikt over timeforbruk for flere saksbehandlere knyttet til et prosjekt.

TabellTimeliste1

Programmet er utarbeidet for å dokumentere timeforbruket i et prosjekt.

Hovedfunksjoner:

Prosjekter i timeregnskapet

Timebudsjett i timeregnskapet 

Timeregnskap

Programmet er et flerbrukerprogram, slik at alle saksbehandlere kan registrere sitt eget forbruk

Ansvarlig leder for et prosjekt kan se alle medarbeideres tidsforbruk, mens hver enkelt medarbeider kun kan se sitt eget.

Alle data kan skrives ut på forskjellige rapporter etter behov

Dersom en anskaffer en egen rapportgenerator, kan en også tilpasse disse rapportene etter behov.

Priser for ASi - Timeregnskap:
Antall installasjoner
Lisens
Vedlikehold
1. installasjon
kr.    5.000,-
kr.      1.000,-
utover 1 installasjon
kr.    2.500,-
kr.         500,-
Alle priser er eks. MVA.
Prisen gjelder per installasjon på en server innenfor en juridisk enhet. Fritt antall brukere for hver installasjon .

Vedlikeholdsavgiften reguleres årlig etter konsumprisindeksen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel!