ASi – Forvaltning

ASi er stolt av å kunne presentere et forvaltningssystem for eiendommer og bygninger som inneholder de viktigste funksjonene for profesjonell eiendomsforvaltning innenfor en enkel og økonomisk gunstig ramme.

Programmet er nyutviklet, og det skjer fortsatt en stor grad av videreutvikling av programmet. Programmet kjennetegnes av de samme egenskapene som de øvrige programmene fra ASi. Det er utviklet av fagfolk for fagfolk og har en lav brukerterskel.

Programmet er tilrettelagt for å administrere store eiendomsporteføljer. 

Det er mulige å definere et vilkårlig antall datasett, om en ønsker å holde deler av eiendommene, f.eks. for de enkelte kundene, adskilte fra hverandre.

Programmets hovedfunksjoner:

Eiendommer

Bygninger

Leietakere

Leieavtaler

Tilstander

Tiltak

Faktura

Evalueringsversjon

Last ned evalueringsversjon     

Mange forvaltere av større eiendomsporteføljer har erfart at de har investert i store, omfattende og ikke minst kostbare systemer for eiendomsforvaltning, og aldri klart å få noen særlig effekt ut av denne investeringen.

Flere av systemene har også vært så vanskelig å vedlikeholde av en norsk distributør, at leverandøren har måttet innstille sin virksomhet.

Ut fra mange års erfaring med deltagelse i utvikling av slike systemer, har jeg besluttet å utvikle mitt eget system. I det har jeg fokusert på funksjoner og den funksjonalitet som jeg som en stor eiendomsforvalter har nytte av i min daglige virksomhet.

Det som er mest vesentlig for et slikt system, er at en har lagt en fornuftig datamodell til grunn for systemet. Dersom en har lykkes med datamodellen, gir dette store muligheter for å komplettere systemet med nye funksjoner etter behov, uten å måtte endre bestående funksjoner.

Priser for ASi – Forvaltning:

Antall installasjoner

Lisens

Vedlikehold

1. installasjon kr.    40.000,- kr.      8.000,-
2. og 3. installasjon kr.    20.000,- kr.      4.000,-
utover 3 installasjoner kr.      10.000,- kr.      2.000,-

Alle priser er eks  MVA.

Prisen gjelder per installasjon på en server innenfor en juridisk enhet. Fritt antall brukere for hver installasjon.

Vedlikeholdsavgiften reguleres årlig etter konsumprisindeksen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel!