ASi – Journal

ASi er stolt av å kunne presentere et journalsystem for mindre virksomheter innenfor en enkel og økonomisk gunstig ramme.

Programmet er nyutviklet, og det skjer fortsatt en stor grad av videreutvikling av programmet. Programmet kjennetegnes av de samme egenskapene som de øvrige programmene fra ASi. Det er utviklet av fagfolk for fagfolk og har en lav brukerterskel.

Programmet er tilrettelagt for å administrere dokumentflyten elektronisk, ved import av skannede dokumenter, og maler for å skrive brev, notat og referater, samt behandlinger i organer f.eks. styrebehandlinger..

Programmets hovedfunksjoner:

Behandlinger

Saker

Dokumenter

Priser for ASi – Journal:

Antall installasjoner

Lisens

Vedlikehold

1. installasjon kr.    10.000,- kr.      2.000,-
2. og 3. installasjon kr.    2.500,- kr.      1.000,-
utover 3 installasjoner kr.      1000,- kr.      1.000,-

Alle priser er eks. MVA.

Prisen gjelder per installasjon på en server innenfor en juridisk enhet. Fritt antall brukere for hver installasjon.

Vedlikeholdsavgiften reguleres årlig etter konsumprisindeksen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel!