ASi – Kasseregnskap

Kasseregnskap er et program for å føre regnskap over kontantkassen i en virksomhet. Det kan defineres inntil 52 perioder, der regnskapet avsluttes og posteringene for perioden føres inn i hovedregnskapet.

Det kan skrives ut en anvisningsrapport for perioden. Når perioden er avsluttet, kan det ikke gjøres endringer for hver periode.