Arkitektur

Tilbygg-mot-ost

Tilbygg-mot-ost
Picture 2 of 13

Tilbygg for universell utforming, Tautra i Frosta kommune - 3D-mot-øst

Klikk på bilde for større format.

Sivilarkitekt Arne Schei har arbeidet med prosjekter innenfor helse, undervisning og bolig.

AS har hatt arkitektansvar for en rekke prosjekter innenfor helsesektoren i Hedmark. Bl.a. sykehjem, apotek, intensivavdeling, røntgen, poliklinikk mm.

AS har også god kompetanse i økonomiske analyser som nåverdiberegninger og alternativvurderinger.

AS arbeidet som arkitekt og prosjektleder i Hedmark fylkeskommune  1978 – 1995. Som Eiendomssjef 1995 – 2015. AS har derfor bred erfaring fra alle sider av byggeprosesser og forvaltning av eiendom.