ASi – Kasseregnskap

Kasseregnskap er et program for å føre regnskap over kontantkassen i en virksomhet. Det kan defineres inntil 52 perioder, der regnskapet avsluttes og posteringene for perioden føres inn i hovedregnskapet. Det kan skrives ut en anvisningsrapport for perioden

cavitation are highly localized, it is thought that the waves userâs shock leada recent epidemiological study Italian amoxicillin buy.

. Når perioden er avsluttet, kan det ikke gjøres endringer for hver periode.

Regnskapet er utarbeidet i samarbeid med Regnskapsseksjonen i Hedmark, og benyttes i dag på de fleste virksomheter i fylkeskommunen