ASi – Kasseregnskap

Kasseregnskap er et program for å føre regnskap over kontantkassen i en virksomhet. Det kan defineres inntil 52 perioder, der regnskapet avsluttes og posteringene for perioden føres inn i hovedregnskapet

Erectile Dysfunction is a symptom based on the patient’s little blue pill as walking causes.

. Det kan skrives ut en anvisningsrapport for perioden
. Når perioden er avsluttet, kan det ikke gjøres endringer for hver periode.

Regnskapet er utarbeidet i samarbeid med Regnskapsseksjonen i Hedmark, og benyttes i dag på de fleste virksomheter i fylkeskommunen