ASi Forvaltning – Oppgraderinger

I dette dokumentet er redegjort for endringer som er gjort i dataprogrammet Forvaltning

  Versjon 2.1 – 30.06.16  

Endret:

  • Mindre korrigeringer for utskrift av rapporter.

 Oppgraderingen installeres ved å pakke ut fila SetupOpp 2.1 – 30.06.16.zip til programkatalogen …\Forvaltning

Versjon 2.1 – 30.05.16  

Endret:

  • Forbedret funksjon for oppstart av MS Excel og MS Word

 Oppgraderingen installeres ved å pakke ut fila SetupOpp 2.1 – 30.05.16.zip til programkatalogen …\Forvaltning

Versjon 2.1 – 21.04.16   

Endret:

Programmet er nå flyttet over til en helt ny versjon av utviklingsverktøyet som er optimalisert for alle Windows versjoner frem til Windows 10. For øvrig er det gjort følgende endringer:

  • Det er lagt til rette for å bruke nye MS Office formater (docx) for MS Word og (xlsx) for MS Excel. En kan velge å benytte (doc/xls) format (til og med Office 2007) eller de nyere formatene ved å sjekke av for nye formater i bildet File + Innstillinger. Obs! Kun for nyere versjoner av MS Office enn 2007!
  • Korrigert logikk for Avtalestatus
  • Alle rapporter gjennomgått

Oppgraderingen installeres ved å pakke ut fila SetupOpp 2.1.zip til programkatalogen …\Forvaltning

Versjon 1.10 – 23.03.15  

Endret:

  • Årsak til at programmet har «hengt seg»
  • Korrigert logikk for Avtalestatus

Versjon 1.0 – 03.06.2003 

Nytt program