ASi – Arne Schei Informasjonssystemer

ASi er et foretak som har arbeidet med utvikling av tilpassede EDB-systemer siden begynnelsen på 80-tallet. Programmene er utarbeidet etter spesifikasjoner fra kundene, og i nært samarbeid med disse.

Obs! Web-sidene er under revisjon!

Viktigste programmer er nå:

KREGN ASi – Kasseregnskap
Solodex ASi – Forvaltning
Pick ASi – Journal
pregnw ASi – Prosjektregnskap
 tlistw ASi – Timeregnskap