Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

ASi-Arne Schei Informasjonssystemer
Endringer i ASi-Timeregnskap

 

Versjon 1.4	15.03.11

Korrigert:
1.	Lagt til rette for at det kan registreres flere datasett der Kundedata fremkommer i heading i rapporter. 
        Registrer en kunde for hver faktureringspart. Kundenavn kommer frem i heading i rapporter..

Programmet installeres ved å ”pakke” ut Tlistw 1.4.zip til programkatalogen (…\tlistw).
Versjon 1.3	26.02.09.

Korrigert:
1.	Rettet at budsjett for prosjektet ikke oppdateres ved etablering av nytt prosjekt.
2.	Lagt til test av budsjettert tid ved integritetstest.
Programmet installeres ved å ”pakke” ut Tlistw 1.3 260209.zip til programkatalogen (…\tlistw).
Obs! Det anbefales å kjøre Integritetstest på prosjekter som er opprettet i 2009!

Versjon 1.3            19.01.09.

Korrigert:

1.    Dersom det ikke var satt en verdi i feltene for å runde av verdier i bildet ”Innstillinger”, ville programmet ”henge” ved registrering av timer.

2.    Justert rapporter for timeliste uke og måned.

 

Oppgraderingen kan lastes ned her: Tlistw 1.3 190109.zip. Pakk filene ut til programkatalogen ...\tlistw.

 

Versjon 1.3            01.09.08.

 1. Det er nå laget en veiviser for enklere å registrere nye prosjekter.
 2. Det er lagt inn mulighet for å kunne knytte dokumenter til timelisteprosjektet ved dra og slipp fra Windows utforsker. For eksempel tilbudsdokumenter eller bestillinger.
 3. Felt for beskrivelse ved timeregistrering utvidet fra 40 til 50 karakterer.
 4. Det er lagt inn mulighet for å angi egen fakturaadresse for kunder.

Oppgraderingen kan lastes ned her: tlistw 1.3.zip. Pakk filene ut i programkatalogen ...\tlistw.

Obs! før programmet startes 1. gang, må programmet:

-
        Convert.exe

kjøres fra Windows utforsker ved å dobbeltklikke på programfila.

Ta gjerne en backup av datakatalogen før konverteringsprogrammet kjøres.

 Dette konverteringsprogrammet starter programmene:

-        convkunder.exe

-        convtimelist.exe

-        convtl_faktura.exe

disse programmene kan også kjøres individuelt.

Versjon 1.2            21.02.08.

1.    Gjort det mulig for bruker med systemtilgang å velge om rapporter skal vises kun for systembruker, eventuelt ikke vises i det hele tatt. Styres fra Skjema rapport ved å velge X for ikke vises eller S for å begrense rapporten til systembruker.

Oppgraderingen kan lastes ned her: tlistw 1.2.zip

 Versjon 1.2            19.02.07.

1.     Korrigert beregninger av avrundinger

2.     Lagt inn anvendt tid med 2 desimaler

3.     Gått over alle rapporter 

Oppgraderingen kan lastes ned her: tlistw 1.2.zip

Versjon 1.2            17.01.07 

1.   Ny funksjonalitet i vinduet for å registrere timer.

2.   Avrunding opp/ned ved registrering av tid og anvendt. Avrunding settes i vinduet File + Innstillinger.

3.   Ved minimering av programmet, parkeres dette i ”Tray” og kan startes derfra ved å dobbeltklikke på ikon.

Programmet kan startes fra kommandolinjen og fra en snarvei med parameteren [ident] og [i]. En slipper å logge på manuelt. Ved parameteren i, vil programmet starte minimert i ”tray”. Eksempel: Tlistw  petter i

4.   Alle vinduer er gått over. Datofelt er forsynt med kalender.

5.   Lagt programmet til rette for terminalserver, ved at temporær katalog for lagring av rapportparametre kan angis manuelt.

Oppgraderingen kan lastes ned her: tlistw 1.2.zip

Versjon 1.1            01.05.05

 1. Korrigert feil i rapporten ”Status per saksbehandler”
 2. Korrigert fila Faktura.tps, for å tilpasse denne til endringer i fakturaprogrammet. Obs! fakturatype angis når faktura skal produseres.

Oppgraderingen pakkes ut til programkatalogen ...\tlistw.

Før programmet startes må programmet CnvFaktura.exe kjøres. Startes fra Windows utforsker ved å dobbeltklikke på programfila. Ta gjerne en kopi av fila Faktura.tps før konverteringen startes.

Oppgraderingen kan lastes ned her: tlistw 11 010105.zip

 Versjon 1.1            01.02.05 

1.   Mindre korrigeringer. Lagt over på ny versjon av utviklingsverktøyet.

2.   Tilpasset filstruktur til ny versjon av fakturaprogram. 

Versjon 1.0h            15.04.03

Det er gjort kun mindre endringer i programmet. 

Versjon 1.0i            15.05.04

Rapport for status per saksbehandler er korrigert.

 Versjon 1.0h            15.04.03

 Det er gjort kun mindre endringer i programmet.

Versjon 1.0f            15.04.03 

Det er gjort følgende endringer i programmet.

 1. Flyttet saksbehandlerfile fra Oppdragw-katalogen til datakatalogen. Dette må skje manuelt.

 2. Kopier fila fra katalogen …\oppdragw til ….\tlistw\data i Windows utforsker!

 3. Endret og flyttet kundefile til felleskatalog. Dette gjøres ved å kjøre programmet CnvKunde.exe.

 4.  Endret fila TL_fakt. Endringen gjøres ved å kjøre programmet CnvTl_fakt.exe

 5. Endret oppdragstabellen. Endringen gjøres ved å kjøre prorammet CnvOppdr.exe

 6. Opprettet tabellen Datasett. Programmet er nå lagt til rette for å kunne kjøres med flere datasett. Datasett defineres fra menyvalget File + Datasett. Ved 1. gangs oppstart etter denne installasjonen opprettes ”Datasett 1” med  gjeldende innstillinger. Navnet på datasettet kan med fordel endres til for eksempel Firmanavnet.

 7. Enkelte rapporter er korrigert.

 

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 16.03.11