Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 


ASi-Prosjektregnskap

Ny versjon 2.21 av programmet er nå klar! Les om alle endringene som er gjort her!


Programmet er et førsteklasses verktøy for offentlige virksomheter, prosjektledere, byggeledere og arkitekter som fører prosjektregnskap for flere prosjekter og ønsker full oversikt over alle sider av prosjektet!

Programmet har en oppbygning med funksjoner i logisk rekkefølge fra venstre mot høyre.

Programmet har funksjoner for:

 • Faste data om oppdrag og prosjekt. Denne tabellen er felles for alle bygg-relaterte programmer fra ASi.
 • Prosjekt. Fra dette bildet har en full oversikt over alle funksjoner i programmet på prosjektnivå.
   

 • Budsjett knyttet til NS3453 eller fri kontoplan Samtidig kan alle konti refereres til en konto i KOSTRA. Det angis til hver konto om det skal beregnes avgifter av denne. Dersom kontoplan for KOSTRA benyttes vil posteringene skje inkludert MVA. Fra dette bildet har en full oversikt over alle funksjoner i programmet knyttet til budsjettkontonivå.
   

 • Grupper/Utvalg knyttet til prosjektet. Fra bildet kan en sende E-mail til enkeltdeltagere eller hele gruppen.
 • Finansiering/Framdrift. Registrer finansieringsplanen og milepælene i framdriftsplanen.
 • Kontrakter med fakturert til hver kontrakt.
 • Kontraktsparter med oversikt over alle kontrakter og fakturert for hver kontraktspart.
 • Forventede endringer kan enten håndteres manuelt for hver budsjettkonto eller automatisk i forhold til Disponert.
 • Fakturert for hele prosjektet, en kontraktspart eller en kontrakt.
 • Endringsskjemaer som viser endringer knyttet til forventet/kontrakt og utsteder.
 • budsjettpost.
 • Automatisk avstemming av reserveposten slik at prosjektregnskapets status er uten avvik så langt det er mulig.

Ved å benytte farger får en straks oversikt over prosjekter som har avvik fra budsjett, kontrakter eller disponert.

Priser for ASi - Prosjektregnskap:

Antall installasjoner

Lisens

Vedlikehold

1. installasjon kr.    25.000,- kr.      5.000,-
2. og 3. installasjon

kr.    12.500,-

kr.      2.500,-
utover 3 installasjoner

kr.      6.250,-

kr.      1.250,-

Alle priser er eks. MVA.

Prisen gjelder per installasjon på en server innenfor en juridisk enhet. Obs! Fritt antall brukere for hver installasjon.

Vedlikeholdsavgiften reguleres årlig etter konsumprisindeksen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel!

Logg over endringer i programmet.

Referanseliste

Bestill programmet

Evalueringsversjon

Last ned en full evalueringsversjon av programmet her. Den eneste begrensningen i evalueringsversjonen er at det kun kan registreres 2 kontrakter per prosjekt.

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 22.03.11