Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

ASi Prosjektregnskap versjon 1.15

Velkommen til oppgraderingen til:

VERSJON 1.15                 03.07.07

Korrigert:

-           Korrigert nye funksjoner for periodisering.

-           Rapport til Excel, som grunnlag for å utarbeide grafisk fremstilling av periodene. Dersom en velger for en konto, vil programmet automatisk opprette en grafisk fremstilling. Denne kan så tilpasses hver enkelt bruker.

-           Videreutviklet funksjonen for endringer, Det kan nå skrives ut standardbrev fra endringsskjema fra dokumentbibliotek. F.eks. avvising av varsel, eventuelt bestilling av endring.

-           Korrigert rapport ” Økonomisk oversikt m. perioder”

-           Korrigert regnearkrapport ”Regneark (Excel) perioder for grafikk”. Rapporten viser nå alle konti om ikke konto er valgt.

-           Økt kolonnebredder i skjermbilder for beløp over 10 milliarder.

Under arbeidet med denne versjonen er det sendt ut flere mellomversjoner. Disse trenger en ikke laste ned. Til orientering følger under omtalen av versjon 1.14.

Installasjon:

Oppgraderingen til versjon 1.15 gjøres ved å pakke ut zip-fila Setup1.15.zip til programkatalogen (....\pregnw).

Obs! Ved 1. gangs oppstart av programmet etter installasjonen, vil det komme en melding:

Det vil nå skje en reorganisering av en eller flere datafiler.
En kopi av de opprinnelige filene vil bli lagret med endelse ".bak".
Dersom det oppstår en feil ved åpningen av programmet etter denne prosessen,
vær vennlig å ta kontakt med programleverandøren.

Det er viktig å ikke avbryte denne prosessen!

(Dersom noe skulle ha gått galt ved reorganiseringen, kan denne kjøres manuelt ved å starte programmet "Convert.exe" fra programkatalogen eller programmene "convendring.exe", "convprosjekt.exe", "convvarsel_l.exe", "convvarsel_type", og "convkontrakt.exe". Ved ytterligere problemer, ta kontakt med ASi på tlf 900 50 543.

Obs! Det anbefales at det tas backup av "Datakatalogen" for de enkelte datasett før programmet startes 1. gang etter installasjonen. Katalogen fremgår av Skjema datasett (File + Datasett + Endre).

VERSJON 1.14                 13.06.07

Nytt:

-         Lagt inn mulighet for periodisering av budsjett.

-         Videreutviklet funksjonen for endringer. 

For begge funksjoner vises til vedlagte utdrag av brukerveiledning der bilder som er korrigert er beskrevet.

I tillegg er det lagt inn en rapport for økonomisk oversikt for en valgt periode under fanen Prosjekt. Denne er kun tilgjengelig for prosjekter, der periodisering er angitt for prosjektet.

Det vil også om kort tid foreligge en rapport i Excel for å lage grafisk fremstilling av periodiseringen.

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 16.03.11