Arne Schei Informasjonssysteme


 

 

Alle programmer fra ASi er utviklet ved å benytte verktøyet Clarion fra Softelocity Inc

 

 

Skjema bygning

I dette bildet registreres alle data knyttet til den enkelte bygning.

Fane - Generelt

Under denne fanen registrenes adresse og arealdata. Dersom det er gjort registreringer på rom-nivå, kan disse summeres inn enkeltvis, eller alle data samlet.

 

Bygning nr   Bygningens nummer
Byggnavn Byggnavn
GAB nr Eiendommens GAB nummer. I dette feltet knyttes bygningen til tilhørende eiendom.
Tabell eiendommer
Adresse 1 Adresselinje 1
Hent adresse fra tilknyttet eiendom, om det er registrert en adresse til eiendommen.
Adresse 2 Adresselinje 2
Postnr Postnummer
Tabell postadresser
Bygningstype Bygningstype (NS3457)
Tabell over bygningstyper (NS3457)
Eierforhold Eierforhold. Velg fra nedtrekksmeny
Byggeår Byggeår
Etasjer Antall etasjer
Bruttoareal Bruttoareal
Summer bruttoarealer fra rom-tabellen. Gjelder for alle arealfelt der den forekommer.
[Summer alt] Summer alle arealer fra rom-tabellen
Oppvarmet areal Oppvarmet areal
Nettoareal Nettoareal
Renholdt areal Renholdt areal
Ytterveggareal Areal yttervegger
Antall vinduer Antall vinduer
Antall dører Antall dører

 Fane - Bilder

 I dette bildet kan knyttes bilder til bygningen. Bildene lagres i en egen tabell: Bygning_bilder.tps.

 

Bilde 1 Dra og slipp bilde 1 inn fra Windows utforsker. Still inn basiskatalogen for bildefiler som default bilde-katalog i Skjema datasett. Oppslag i utforsker fra dette bildet vil da alltid starte i basis-bildekatalog.
Blank bilde 1
Størrelse i kB Bildets størrelse på bildet i kB. Bildet kan ikke være større enn ca. 1,0 MB. Da vil ikke bildet kunne hentes inn. Årsaken er at en database med mange store bilder vil bli svært tung og sen og håndtere. Bildestørrelsen tilsvarer et 10x13 cm bilde.
Bilde 2 Dra og slipp bilde 2 inn fra Windows utforsker. Still inn basiskatalogen for bildefiler som default bilde-katalog i Skjema datasett. Oppslag i utforsker fra dette bildet vil da alltid starte i basis-bildekatalog.
Størrelse i kB Bildets størrelse på bildet i kB. Bildet kan ikke være større enn ca. 1,0 MB. Da vil ikke bildet kunne hentes inn. Årsaken er at en database med mange store bilder vil bli svært tung og sen og håndtere. Bildestørrelsen tilsvarer et 10x13 cm bilde.
Slå opp i windows utforsker.  Dersom katalog for billedfiler er angitt i Skjema datasett, vil utforsker slå opp i den valgte billedkatalogen.

Fane - Kommentarer

I bildet knyttes kommentarer til bygningens funksjonelle-, tekniske og innemiljømessige tilstand. For hver kategori, kan det knyttes en tilstandsgrad..

 

Kommentar funksjonell tilstand

Kommentar funksjonell tilstand
Tilstandsgrad funksjon (NS3424) Tilstandsgrad funksjonell tilstand. Velg fra nedtrekksmeny

Kommentar teknisk tilstand

Kommentar teknisk tilstand
Tilstandsgrad teknisk (NS3424) Tilstandsgrad teknisk tilstand. Velg fra nedtrekksmeny
Kommentar innemiljø Kommentar innemiljø
Tilstandsgrad innemiljø (NS3424) Tilstandsgrad innemiljø

Fane - Økonomi

Under denne fanen registreres økonomiske data om bygningen. Alle investeringer i bygget som skal aktiveres kan legges inn knyttet til årstall og avskrivning kan beregne for hver investering og samlet.

Leieobjekter knyttet til bygningen vises, kan nyregistreres, endres og slettes. Disse kan alternativ registreres via Tabell leieavtaler eller via Tabell leietaker. 

Bygningens antatte markedsverdi kan beregnes med basis i leieavtalerens kapitaldel og en kapitaliseringsrente.

bygningens tekniske verdi kan beregnes ut fra kvadratmeterpriser angitt for bygningens bygningstype og indeks. Reduksjoner vil kunne beregnes med basis i valgte tilstandsgrader for funksjon, teknisk standard og innemiljø.

 

Investeringer   Tabell som viser hvilke investeringer som er gjort i bygningen, og avskrivningene av disse
[Ny] Ny investeringspost
[Endre]   Endre investeringspost
[Slette]   Slett investeringspost
Leieobjekter   Tabell som viser hvilke leieobjekter som er definert i bygningen og kapitalkostnadene for disse.
[Ny] Nytt leieobjekt
[Endre] Endre leieobjekt
[Slette] Slett leieobjekt
[Leieavtalen] Skjema leieavtale for gjeldende leieobjekt
Sum kapitalkostnader per år Sum av kapitalkostnader for leieobjekter i bygningen
Indeks type Indeksens type
Tabell indekstyper
Gjeldende indeks Angi gjeldende indeks for oppdatering av kostnader til dagens kostnads nivå
Indeks dato Indeksens dato
Markedsverdi Markedsverdi. Vurdert eller etter takst
Indeks   Indeks som prisnivå for markedsverdi er knyttet til
Dato   Dato for indeks for markedsverdi
[Kalkuler]   Kalkuler markedsverdi med basis i leieinntekt. Kalkylen baserer seg på kapitaliseringsrente, angitt i Skjema datasett
Teknisk verdi Teknisk verdi
Indeks   Indeks for teknisk verdi
Dato Dato for indeks for teknisk verdi
[Kalkuler] Kalkuler teknisk verdi. Kalkylen baserer seg på verdier angitt for bygningstypen i Skjema NS3457 bygningsfunksjon. Obs! Det må være samme indekstype for bygningsfunksjon og gjeldende indeks, og begge indekser må være angitt!
Forsikringstakst   Forsikringstakst

Fane - Tegninger

Tabell over tegninger som er registrert for dette bygget. Dersom en har et program som kan åpne disse tegningene, kan tegningene åpnes fra denne tabellen.

 

Tegningskategori   Angi filter for tegningskategori. Velg fra nedtrekksmeny
[Ny]   Ny tegningspost
[Endre]   Endre tegningspost
[Slette] Slette tegningspost
[Åpne tegning] Åpne valgt tegning. Tegningene åpnes i det programmet som er installert på maskinen for å editere eller vise dak-tegninger i valgt format.
Windows utforsker. Åpner utforsker i tegningskatalog, angitt i Skjema datasett

Dra og slipp tegningsfiler fra Windows utforsker

Etter at Windows utforsker er åpnet, kan tegninger dra og slippes fra utforsker til tabellen

Fane - Dokumenter

Her vises dokumenter som er knyttet til bygningen

[Ny] Ny dokumentpost
[Endre]   Endre dokumentpost
[Slette] Slette dokumentpost
Åpne valgt dokument
Windows utforsker. Åpner utforsker i dokumentkatalog, angitt i Skjema datasett

Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker

Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dra og slippes fra utforsker til tabellen.

Fane - Rom

Bildet viser tabell over rom som er registrert til bygningen. Obs! Rom kan importeres fra tegningsobjekter via en kommaseparert eksportfile fra tegningen. Importen defineres og foretas i Tabell importfiler.

 

Sum netto areal Sum nettoarealer av rom vist i tabellen.
Symboler i tabellen: Rommet er ikke utleibart
Rommet inngår ikke i nettoarealet
Rommet er utleibart og ledig
Rommet er utleibart og utleid
Rommet er utleibart og delvis utleid

  Fellesrom
[Ny] Ny rompost
[Endre] Endre rompost
[Slett] Slett rompost
[Opprett] Lagre posten uten å lukke vinduet
[OK] Bekreft lagre/slett
[Avbryt] Avbryt uten å lagre
Hjelp for dette vinduet
 

NYHETER!

Avløp 2000
20.07.2012:
Ny versjon 1.39 av programmet

ASi-Timeregnskap
15.03.11:
Ny versjon 1.4 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
08.06.09:
Ny versjon 1.21 av programmet

ASi-Timeregnskap
19.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Timeregnskap
01.01.09:
Ny versjon 1.3 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
13.05.08:
Ny versjon 1.20 av programmet

Avløp 2000
28.04.2008:
Ny versjon 1.30 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
27.09.07:
Ny versjon 1.17 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
03.07.07:
Ny versjon 1.15 av programmet

ASi-Beskrivelse
10.04.07:
Oppdatering til versjon 2.105 av programmet

Avløp 2000
06.03.07:
Ny versjon 1.28 av programmet

ASi-Timeregnskap
20.02.07:
Ny versjon 1.2 (20.02.07) av programmet

Avløp 2000
16.02.07:
Ny versjon 1.26 av programmet

Avløp 2000
12.02.07:
Ny versjon 1.25 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

ASi-Timeregnskap
17.01.07:
Ny versjon 1.2 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
05.01.07:
Ny versjon 1.12 av programmet

ASi-Prosjektregnskap
15.11.06:
Ny versjon 1.11 av programmet

Avløp 2000
24.05.06:
Ny versjon 1.22 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
31.03.06:
Ny versjon 1.10e av programmet

Avløp 2000
13.02.06:
Ny versjon 1.2 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
23.01.06:
Ny versjon 1.10d av programmet

Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
12.01.06:
Oppdatering til versjon 2.101 av programmet

Les logg over endringer.

Avløp 2000
03.11.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
0
1.11.05:
Ny versjon 1.10c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
17.10.05:
Ny versjon 1.10b av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
19.09.05:
Ny versjon 1.10a av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
01.05.05:
Ny versjon 1.1 (01.05.05) av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
25.05.05:
Oppdatering av versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
15.04.05:
Ny versjon 2.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
14.04.05:
Ny versjon 1.009. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Forvaltning
01.02.05:
Ny versjon 1.1d av programmet .

ASi-Timeregnskap
01.02.05:
Ny versjon 1.1 av programmet Les logg over endringer.

Avløp 2000:
03.01.05:
Ny versjon 1.008 sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi - web
01.11.04:
Korrigert feil i script for nedlasting.

ASi-Prosjektregnskap
01.07.04:
Ny versjon 1.09j av programmet Les logg over endringer.

ASi-Timeregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.0i av programmet Les logg over endringer.

ASi-Beskrivelse
02.02.04:
Ny versjon 2.06c av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
20.04.03:
Ny versjon 1.09f av programmet Les logg over endringer.

Norvar avløp 2000:
20-04.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
11.02.03:
Ny versjon 1.007e sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

Norvar avløp 2000:
05.02.03:
Ny versjon 1.007c sendt ut ut til brukerne. Se oversikt over alle endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09e av programmet Les logg over endringer.

ASi-Prosjektregnskap
07.01.03:
Ny versjon 1.09d av programmet

Norvar avløp 2000
Lab-import
:
07.01.03:
Ny versjon 2.1c av programmet.


ASi - Arne Schei Informasjonssystemer
 Tlf.  900 50 5 43 Email
support@schei.no
Organisasjonsnummer: 970 464 239 MVA
[Hovedside]
Sist:oppdatert: 16.03.11